Ynys Echni - Cardiff Harbour Authority

Moroedd ac Arfordiroedd

Category: Welsh - ROSEATE TERN LIFE PROJECT Ynys Echni - Cardiff Harbour Authority Fframwaith Cyllido Strategol 2019–2024

langdata_lstm/cym.wordlist at master · tesseract-ocr ... - GitHub Ac. iddo. dod. ran. mor. ffordd. gwybodaeth. lleol. mawr. sut. yna. mai. dim. arbennig. gynnwys moroedd. arth. lew. Llangynwyd. GOROESWR. siomi. Llangyndeyrn. Gwerthu. mac. dechneg. nhrefn arfordiroedd. Pennsylvania. BRYDEIN. Category: Welsh - ROSEATE TERN LIFE PROJECT 18 Mai 2018 Yn y DU ac yma yng Nghemlyn, efallai ein bod yn cyrraedd. Fodd bynnag, mae Cemlyn a'r moroedd a'r arfordiroedd cyfagos ar Ynys Môn yn  Ynys Echni - Cardiff Harbour Authority mae'n lle gwyllt, arunig â golygfeydd godidog o'r Ynys i arfordiroedd Cymru a Lloegr. Mae Ynys Echni yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig ac yn  Fframwaith Cyllido Strategol 2019–2024

<unk> 0 <s> 0 </s> 0 y -0 dd -1 a -2 g -3 c -4 00 -5 an -6 th -7 yn -8 ...

Fframwaith Cyllido Strategol 2019–2024

langdata_lstm/cym.wordlist at master · tesseract-ocr ... - GitHub Ac. iddo. dod. ran. mor. ffordd. gwybodaeth. lleol. mawr. sut. yna. mai. dim. arbennig. gynnwys moroedd. arth. lew. Llangynwyd. GOROESWR. siomi. Llangyndeyrn. Gwerthu. mac. dechneg. nhrefn arfordiroedd. Pennsylvania. BRYDEIN. Category: Welsh - ROSEATE TERN LIFE PROJECT 18 Mai 2018 Yn y DU ac yma yng Nghemlyn, efallai ein bod yn cyrraedd. Fodd bynnag, mae Cemlyn a'r moroedd a'r arfordiroedd cyfagos ar Ynys Môn yn  Ynys Echni - Cardiff Harbour Authority mae'n lle gwyllt, arunig â golygfeydd godidog o'r Ynys i arfordiroedd Cymru a Lloegr. Mae Ynys Echni yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig ac yn  Fframwaith Cyllido Strategol 2019–2024

<unk> 0 <s> 0 </s> 0 y -0 dd -1 a -2 g -3 c -4 00 -5 an -6 th -7 yn -8 ... Archif Newyddion – Newyddion a Digwyddiadau, Prifysgol Bangor

Moroedd ac Arfordiroedd

agweddau mecanyddol ar ysgrifennu, megis sillafu ac atalnodi, yn dod yn ail natur i awdur Pam fod arfordiroedd yn erydu? • Beth sy'n digwydd luosog, e.e. 'llong/llongau', 'môr/moroedd' ond mae ffurfiau lluosog i ansoddeiriau hefyd 

Subscribe

Loot.co.za: Sitemap